Vakuová laminace za tepla je důležitou součástí rámařských technik, vzhledem k výhodám, které zákazník na laminování získá. Největším kouzlem uvedené technologie je vyřazení potencionálně nebezpečného skla z rámu (celkové snížení hmotnosti rámu) a automatické včlenění UV-filtru na laminovaný objekt. Ideálním podkladem pro laminování objektů jsou pěnové desky.