Spolupráce KOLIRY s Památníkem Hrusice

 (0)

Na začátku dubna dostala naše firma KOLIRA zakázku adjustace reprodukčních kreseb od jednoho z nejvýznamnějších českých malířů a ilustrátorů Josefa Lady a  jeho dcery Aleny Ladové.  Vernisáž výstavy Josef Lada a Karel Vika proběhne 22. května 2019 od 17:00 hodin. Pro veřejnost bude výstava přístupná od 23. května a potrvá do 14. července 2019.

I tato zakázka je důvodem, proč delší dobu na našich stránkách nevyšel nový článek. Jsme rádi, že nový článek vydáváme právě nyní a s touto tématikou.

Zadavatelem této zakázky je Oblastní muzeum Praha – východ, které spravuje Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Část zakázky, na které se podílíme, bude i součástí stálé expozice.

Po konzultaci se zástupcem ředitele Oblastního muzea PhDr. M. Pátrou, který celou akci koordinuje,  jsme se shodli, že kresby zasadíme do lehce krémové pasparty typu WBM 407.47, která krásně ladí s kresbami, což můžete posoudit na  přiložených fotografiích. Rámy použilo muzeum výměnné dubové.  Co se týče lišt, na kresby Aleny Ladové jsme zvolili lišty LN053A002LN071A040 italského designu od dodavatele Larson-Juhl.

Zajímavostí této zakázky je i jeden cenný originál, na který bylo použito Sklo Tru Vue® Museum Glass® - muzeální sklo. Každá kresba těchto umělců oplývá svým jedinečným rozměrem, a tak práce na této zakázce nebyla jednoduchá, neboť všechny kresby jsou, co se týče rozměrů, atypické. Každou kresbu jsme pečlivě s přesností na milimetr změřili a její rozměr překreslili na paspartu, do které byla vsazena. V našem případě tedy na paspartu typu WBM 407.47. To vše bylo násobeno zadáním vnějších rozměrů výměnných rámů a více výřezů v jedné paspartě. Jeden špatný řez by tedy degradoval hodinovou práci.

Je pro nás velkou ctí, že se naše firma mohla podílet na této unikátní práci, byť to byla práce logisticky a časově náročná.

„Dětská duše je jako čistá gramofonová deska, do které se vryjí všechny dojmy od nejútlejšího mládí,“ pronesl Josef Lada. A tak doufáme, že až navštívíte toto muzeum v Hrusicích, zážitek se vryje nejen dětem, ale i Vám!

Autor článku: Nikola Kopecká
Spolupracoval: Petr Kopecký

 (0)